WYDARZENIA / LEKCJE / EVENTS / LESSONS


ZERÓWKA / Reception class


PLAN ZAJĘĆ GRUPA PRZEDSZKOLNA 3-4 / KINDERGARTEN 3-4


PLAN ZAJĘĆ KLASA I / CLASS I


PLAN ZAJĘĆ KLASA II / CLASS II


PLAN ZAJĘĆ KLASA III / CLASS III


PLAN ZAJĘĆ KLASA IV / CLASS IV


PLAN ZAJĘĆ KLASA V / CLASS V


Gimnazjum Klasa I / High school Class I


Gimnazjum Klasa II / High school Class II