Zajęcia szkolne odbywają się w każdą sobotę  w godz: 09.30 - 13.30

Witamy w Polskiej Szkole Sobotniej w Burnley

Welcome to Polish Saturday School in Burnley

Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakresie wynajmu pomieszczeń, zakupu książek i pomocy dydaktycznych oraz dojazdów nauczycieli.

Dziękujemy.

   Polska szkoła w Burnley zaprasza dzieci i ich rodziców/opiekunów w soboty od 9.30 do 13.30. Oferujemy nauczanie na wysokim
poziomie dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. Uczymy języka polskiego z elementami historii oraz geografii. Ponadto prowadzimy zajęcia artystyczne, na których uczniowie mają okazję tańczyć, śpiewać, malować czy rysować. Lekcje są oryginalne, ciekawe i nietypowe. Nasi uczniowie są dla nas najważniejsi, dlatego dbamy o ich ogólny rozwój umysłowy i wychowujemy w duchu chrześcijańskim.

Polish Saturday School in Burnley invites children and their parents/carers on Saturdays from 9.30 till 13.30. We offer teaching at a high level thanks to high qualified teaching staff. We teach Polish language with some elements of History and Geography. Also we have art lessons in which students have an opportunity to dance, sing, paint or draw. Our lessons are original, interesting and unusual. Our students are most important to us therefore we care about their general knowledge and we bring them up in a Christian spirit.

   W Polskiej Szkole Sobotniej w Burnley mogą powstać zarówno odziały szkoły podstawowej, jak i gimnazjum czy liceum, w zależnosci od potrzeb w danym roku szkolnym. Placówka oferuje także zajęcia przygotowujące do egzaminu państwowego na poziomie 'małej matury' (GCSE) oraz 'pełnej matury' (A - level).

In Polish Saturday School we can establish primary, high school and college classes depending on children's needs. In addition our school offers classes preparing students to take GCSE and A-level.

Our teaching staff and management are qualified teachers who work as voluntary workers, fully committed to the students and involvement in the affairs of our school. Teachers also coperate with guardians of our students who support the staff and engage in the tasks.

kancelaria1PNG       5e8ef59f-197e-40c3-9018-01f6325a1330jpg   polskamacierzszkolna_1png     friends_1png          lottery_fund_blue_1png